STAY CONNECTED
NEED ASSISTANCE?

חנויות הסטודיו

רישפון /

רח' הפרחים 18. טל' 09-9551762.  א'-ה' 9:30-19:00 ו' 9:30-14:30 

תל-אביב /

״מתחם התחנה״, נווה צדק. טל' 03-5171616. א'-ה' 11:00-20:00 ו' 10:30-16:00 שבת 11:00-20:00

Rishpon - 18 Haprahim St.

Tel': +972-9-9551762

Sun-Thu: 09:30-19:00   Fri: 09:30-14:30

 Tel Aviv - "Hatahana" - 1 Koifman St. , Neve Zedek

Tel': +972-3-5171616

Sun-Thu: 11:00-20:00 Fri: 11:00-16:00 Sat: 11:00-20:00